23 вересня 2020 року відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в режимі онлайн за допомогою додатку Google Meet. На зустрічі було заслухано низку важливих питань, зокрема обговорення нової редакції Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, результати моніторингу курсових/дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти, завантажених і перевірених на академічний плагіат у середовищі Moodle в 2 семестрі 2019-2020 н.р. Крім того, члени комісії обговорили пропозиції щодо популяризації академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти в університеті. З-поміж пріоритетних: розроблення тестових завдань з академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти ОС “бакалавр” і “магістр” в межах вивчення навчальних дисциплін “Вступ до спеціальності”, “Основи наукових досліджень”, “Методика наукових досліджень”, підготовка презентації з висвітленням актуальних питань щодо дотримання академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників університету. За результатами засідання було ухвалено низку рішень, зокрема розроблення плану заходів щодо популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу з урахуванням поданих пропозицій членів Комісії.

Чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності