18 травня відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ. Під час засідання присутні обговорили низку важливих питань щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань академічної доброчесності та заходів із протидії корупції в університеті.

Валерій Мельник, керівник юридичного сектора, виступив із доповіддю на тему «Засади запобігання та протидії корупції», окресливши основні питання Антикорупційної програми К-ПНУ.

Одним із важливих питань порядку денного було обговорення змін до Методичних рекомендацій із перевірки наукових, навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників, дипломних робіт (проєктів) на академічний плагіат. На засідання були запрошені керівник навчально-методичного центру забезпечення якості вищої освіти, кандидат педагогічних наук Геннадій Бесарабчук, методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук Зореслава Шевчук, начальник центру інформаційних технологій Віта Романюк, які озвучили влучні пропозиції до зазначених нормативних документів.

З огляду на актуальність окреслених питань було ухвалено рішення про подання рекомендацій до нормативних документів, що регулюють політику дотримання академічної доброчесності, та їхнє затвердження в новій редакції.

Відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ