Останніми роками українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів, адже академічна доброчесність – це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. Питання академічної доброчесності розглядають не лише крізь призму боротьби з нечесними практиками, а й задля побудови ефективної моделі морально-етичної поведінки студентів, викладачів та інших працівників закладів освіти. З огляду на актуальність зазначеного питання 19 травня в К-ПНУ провели загальноуніверситетський онлайновий воркшоп «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення».

Мета заходу – обговорити актуальні питання політики дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти, акцентувати увагу на нових підходах до навчання та викладання, практиці формування ключових етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності вишу.

Воркшоп розпочали із вітального слова в.о. ректора університету Володимира Дубінського, який зазначив, що одним із важливих завдань, яке сьогодні визначає кожен заклад вищої освіти, є питання відповідності нормам і вимогам європейських цінностей, моделям і підходам щодо організації освітньої, наукової, методичної роботи. У цьому контексті важливим є вироблення власної політики дотримання академічної доброчесності.

Шляхи реалізації такої політики та перспективи щодо вдосконалення системи академічної доброчесності в К-ПНУ окреслила доктор економічних наук, професор, голова комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ Наталія Мазур. Наталія Анатоліївна акцентувала увагу присутніх на важливості дотримання положень Кодексу академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заходах, які реалізує К-ПНУ для популяризації академічної доброчесності.

Кандидат географічних наук, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених К-ПНУ Владислав Гарбар окреслив основні шляхти і методи запобігання плагіату в наукових роботах здобувачів вищої освіти, зокрема наголосив на розмежуванні основних видах плагіату та рекомендаціях щодо правильного цитування наукових джерел.

Методист вищої категорії навчального відділу, старший викладач кафедри української мови, кандидат філологічних наук Зореслава Шевчук у своєму виступі «Це не(добро)чесно: що повинен знати студент про академічну доброчесність?» зазначила основні чинники, які формують академічну культуру сучасного студентства, а також здійснила порівняльних аналіз щодо вчинення неправомірних практик у різних країнах Європи та США.

Наприкінці заходу стадент 1 курсу магістратури, член комісії з питань академічної доброчесності Максим Сльозкін провів цікавий інтерактив, у якому взяли участь науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти. Інтерактив мав на меті визначити рівень обізнаності присутніх із питань академічного плагіату, відсоткового співвідношення щодо текстових запозичень та унікальності наукової роботи, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Присутні позитивно відгукнулися щодо такого формату проведення заходів, присвячених важливим освітнім і науковим питанням, та висловили побажання про подальші зустрічі і нове цікаве спілкування.

У К-ПНУ відбувся онлайновий воркшоп «Академічна доброчесність в освітньо-наукових вимірах сьогодення»