20 травня 2021 року кафедра теорії та методик початкової освіти організувала та провела в онлайновому форматі Міжвузівський семінар-тренінг «Академічна доброчесність як складник фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів».

Мета семінару-тренінгу – поглиблення знань здобувачів вищої освіти з питань академічної доброчесності й академічної культури в освітньо-науковому середовищі ЗВО; вивчення й узагальнення досвіду К-ПНУ з питань дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу; активність зі стейкхолдерами з метою якісної підготовки сучасного вчителя початкових класів; створення онлайнового простору для успішної комунікації учасників освітнього процесу; використання інноваційних, інформаційно-комунікаційних і дистанційних технологій з урахуванням інтеграційних процесів європейського освітнього простору.

Цільова аудиторія заходу – здобувачі вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та Рівненського державного гуманітарного університету; науково-педагогічні працівники ЗВО України; стейкхолдери зі спеціальності 013 Початкова освіта; члени комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та всі охочі, які цікавляться питаннями галузі початкової та вищої освіти.

Розпочала зустріч Наталія Гудима, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, доцент, яка закцентувала увагу на важливості питання академічній доброчесності як основи якісної підготовки майбутнього вчителя початкових класів.

Спікер заходу – Зореслава Шевчук, методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, окреслила політику дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти (із досвіду Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

Вадим Зданюк, заступник голови комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, розповів про діяльність комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Наталія Пилипів, секретар комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ, студентка 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, провела інтерактив зі здобувачами вищої освіти ЗВО України з метою формування академічної культури студентів.

Наталія Бахмат, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, окреслила основні стратегії боротьби з проявами недоброчесності в науці та освіті.

В обговоренні взяли участь і науково-педагогічні працівники профільних кафедр, і здобувачі вищої освіти.

Дякуємо здобувачам вищої освіти, спікерам, колегам інших ЗВО України, зокрема: Світлані Романюк, завідувачу кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктору педагогічних наук, професору, Тетяні Суржук, завідувачу кафедри теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету, кандидату педагогічних наук, доценту, Надії Білоусовій, доценту кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидату педагогічних наук, доценту, за цікаві та змістовні доповіді, прекрасні презентації, живий дискурс, позитивне налаштування, ефективну комунікацію та взаєморозуміння.

Упевнені, що окреслені методичні рекомендації із дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу є важливим інструментом у підготовці майбутніх учителів початкових класів.

Кафедра теорії та методик початкової освіти провела Міжвузівський семінар-тренінг «Академічна доброчесність як складник фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів»