1. Поняття академічної доброчесності (відповідно до ст. 42 Закону України “Про освіту”).
 2. Лист Міністерства освіти і науки України “Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти” (від 26 жовтня 2017 року №1/9-565).

 3. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650).

 4. Розширений глосарій термінів і понять з питання академічної доброчесності (МОН).

 5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (МОН).

 6. Аналітична записка “Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності” (наказ МОН від 20 травня 2020 року №9-263).

 7. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (розроблені в межах діяльності Проекту сприяння академічній доброчесності – SAIUP).

 8. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах (розроблені в межах діяльності Проекту сприяння академічній доброчесності – SAIUP).

 9. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (НАЗЯВО)

 10.  Методичні рекомендації та програма курсу “Основи академічного письма” (розроблені в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в
  Україні – SAIUP).

 11. Плагіат у вищій освіті (аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки).