На сьогодні в умовах активізації роботи з виявлення плагіату в наукових текстах, посилення відповідальності за вчинення неправомірної вигоди, академічного шахрайства або виникнення конфлікту інтересів між учасниками освітнього процесу досить гостро постає питання академічної доброчесності в освітній і науковій діяльності закладів вищої освіти. З огляду на вищезазначене, за підтримки компанії «Clarivate Analytics» 8 липня 2020 року відбувся вебінар «Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави», у якому взяли участь  члени комісії з питань академічної доброчесності нашого університету (кандидат психологічних наук Оксана Чеканська, кандидат педагогічних наук Тарас Пухальський, кандидат педагогічних наук Вадим Зданюк) та методист вищої категорії навчального відділу, кандидат філологічних наук Зореслава Шевчук.

Під час онлайн-зустрічі було обговорено низку актуальних питань щодо імплементації академічної доброчесності в освітнє і наукове середовище університетів. Зокрема, доктор філологічних наук, професор Могилянської школи журналістики, голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт у своїй доповіді «Академічна доброчесність як чинник якості освіти» закцентував увагу присутніх на ролі, функціях, можливостях Національного агентства у формуванні та дотриманні норм академічної етики в суспільстві. Виступ кандидата історичних наук, доцента, віцепрезидента з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяни Ярошенко «Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації» був зорієнтований на розкриття ризиків втрат ціннісних етичних орієнтирів університетської науки та освіти в сучасних умовах. Також спікерка поділилася досвідом НаУКМА щодо запровадження міжнародних стандартів та етичних принципів. У виступі «Академічна доброчесність в університеті: нормативно правове регулювання, технологічні рішення, популяризація» заступник директора науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Юлія Главчева резюмувала, що імплементація принципів академічної доброчесності в освітній та науковий процес є актуальним завданням. Університети проводять активну роботу для вирішення цього завдання, а саме: здійснюють нормативно-правове регулювання, запроваджують у дію технологічні рішення, використовують академічні інформаційні компетентності та популяризують принципи академічної доброчесності. Крім того, доповідачка наочно продемонструвала, як бібліотека Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» долучається до цієї роботи (інформаційне забезпечення, публікаційна підтримка, навчання тощо).

Основні тези виступу «Академічна етика vs наукометрія» кандидата біологічних наук, експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії «Clarivate» Ірини Тихонкової дали відповіді на питання: як прискорити оприлюднення публікації, скільки авторів може бути у статті, чи додають керівника відділу до статті за замовчуванням, які джерела потрібно вказати в переліку літератури, наскільки детально описувати експеримент, чи можна використати ілюстрацію зі своєї або чужої роботи, які методи статистики застосувати та ін.

За результатами зустрічі всі активні учасники вебінару отримали сертифікати про участь.

Академічна доброчесність: нові виклики та орієнтири для досягнення успіху в освітній та науковій діяльності