1. Поняття академічної доброчесності (відповідно до ст. 42 Закону України “Про освіту”).
 2. Лист Міністерства освіти і науки України “Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти” (від 26 жовтня 2017 року №1/9-565).

 3. Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650).

 4. Розширений глосарій термінів і понять з питання академічної доброчесності (МОН).

 5. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (МОН).

 6. Аналітична записка “Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності” (наказ МОН від 20 травня 2020 року №9-263).

 7. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (розроблені в межах діяльності Проекту сприяння академічній доброчесності – SAIUP).

 8. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах (розроблені в межах діяльності Проекту сприяння академічній доброчесності – SAIUP).

 9. Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (НАЗЯВО)

 10.  Методичні рекомендації та програма курсу “Основи академічного письма” (розроблені в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в
  Україні – SAIUP).

 11. Інформаційні бюлетені (розроблені в межах Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP)

 12. Плагіат у вищій освіті (аналіз ситуації у вищій освіті Великобританії та подальші кроки).

Матеріали вебінару “Академічна доброчесність – запорука успішного розвитку науки і держави” (08 липня 2020 року)

1. Наукова етика та академічна свобода: виклики часу та ризики ціннісної трансформації (презентація к.і.н., доцента, віцепрезидента з наукової роботи та інформатизації Національного університету «Києво-Могилянська академія» Тетяни Ярошенко).

2. Академічна доброчесність в університеті: нормативно правове регулювання, технологічні рішення, популяризація (презентація заступника директора науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Юлії Главчевої).

3. Академічна етика vs наукометрія (презентація кандидата біологічних наук, експерта з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання компанії «Clarivate» Ірини Тихонкової).

Вебінар проф. Девіда Реттінджера Коли хороші студенти ухвалюють хибні рішення: чому студенти обманюють?” (15 березня 2021 року)

Вебінар “Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень” (09 вересня 2021 року)

Вебінар “Спартанці науки: інтервенція академічної доброчесності” (27 вересня 2021 року)