До уваги здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників!

Із 13 до 29 грудня 2023 року, відповідно до План заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на І семестр 2023-2024 н.р.  комісія з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

  • для здобувачів вищої освіти (ОНС «доктор філософії»/«доктор наук»): «Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОНС «доктор філософії»/«доктор наук») в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка» (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBhIUwbEEQL_XuAPse4k8sVvAPe28pmrrHggrVpB8nq9COdA/viewform?usp=sf_link);

Запрошуємо здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників взяти участь в опитуванні.

Дякуємо за співпрацю!

Опитування щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ