1. Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)

  2. Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)

  3. Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій, авторефератів дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на академічний плагіат

  4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт (проєктів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

  5. Рекомедації для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

  6. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2020-2021 н.р.

  7. План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2021-2022 н.р.

  8. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2021-2022 н.р.