Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

У Законі України «Про освіту» визначено поняття академічної доброчесності як одного з основних принципів освіти в Україні. Що ж таке академічна доброчесність? Який її вплив на інституційну практику закладів вищої освіти загалом і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти зокрема?

Продовжуємо цикл зустрічей з питань академічної доброчесності

Продовжуємо цикл зустрічей з питань академічної доброчесності

Одним із визначальних чинників якості вищої освіти є дотримання академічної доброчесності – етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання й провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання