На факультеті фізичної культури проходить тиждень академічної доброчесності.

До Міжнародного дня академічної доброчесності відбувся семінар «Академічна доброчесність у процесі формування якісного академічного середовища». Організатори заходу: науково-педагогічні працівники факультету.До зустрічі долучилися понад 49 учасників освітнього процесу, зокрема здобувачі вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт, 014 Середня освіта. (Фізична культура), 227 Терапія та реабілітація/227 Фізична терапія, ерготерапія, НПП факультету фізичної культури, директор бібліотеки Людмила Климчук, член комісії з питань академічної доброчесності Вадим Зданюк, секретар комісії з питань академічної доброчесності Олександра Цісар.

Зі вступним словом звернувся доцент кафедри, член комісії з питань академічної доброчесності Вадим Зданюк, який зазначив мету та завдання семінару, наголосив на важливості дотримання правил академічної доброчесності під час навчання та викладання тощо. Розповів, що роботу в університеті щодо реалізації політики з питань академічної доброчесності проводять системно і безперервно, поінформував про розроблену нормативно-правову базу, опитування щодо дотримання академічної доброчесності, формування планів заходів із популяризації академічної доброчесності на всіх факультетах/начально-науковому інституті, зокрема на факультеті фізичної культури. Якщо в здобувачів чи науково-педагогічних працівників виникають певні питання щодо порушень правил академічної доброчесності, то вони завжди можуть звернутися до комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ.

Більш детально доповіла секретар Комісії з питань академічної доброчесності Олександра Цісар. Студентка ознайомила присутніх із нормативними документами («Кодексом академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)», «Положенням про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)»); основними принципами академічної доброчесності, якими повинні керуватись учасники освітнього процесу; озвучила перелік проблем, із якими можна звернутись до Комісії, та процедуру самого звернення; детально висвітлила правила, які передбачені «Кодексом академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)»; розтлумачила, що таке «академічний плагіат», «самоплагіат», «фальсифікація», «фабрикація», «необ’єктивне оцінювання», «хабар», «обман» тощо

Під час розповіді виникла цікава дискусія щодо проблемних моментів, здобувачі вищої освіти ставили питання, моделювали ситуації.

Підсумувала зустріч директор бібліотеки, кандидат історичних наук Людмила Климчук. Вона зупинилась на питаннях інформаційної підтримки з розповсюдження правил академічної доброчесності, а також організації і проведення кампаній щодо попередження проявів недоброчесних практик. Пані Людмила зазначила, що пріоритетними напрямами діяльності бібліотеки є сприяння принципам академічної доброчесності, доступність електронних ресурсів бібліотеки, постійне підвищення інформаційної культури, вироблення навичок роботи з інформаційними ресурсами, поповнення інституційного репозитарію університету та інтегрування його вмісту в освітньо-науковий простір, сприяння у використанні наукометричних баз учасниками освітнього процесу та в проведенні вебінарів із цієї проблематики.

За результатами семінару здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники: розширили коло своїх знань щодо принципів функціонування комісії академічної доброчесності; розглянули основні правила та форми відповідальності за порушення; запропонували шляхи популяризації академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу К-ПНУ.

Тиждень академічної доброчесності на факультеті фізичної культури