Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення Порядок скасування рішення  про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

Відповідний проєкт оприлюднено на сайті відомства.

Порядок регулює процедуру скасування закладом вищої освіти рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі виявлення порушення норм академічної доброчесності.

Сюди входять рішення про присудження ступенів вищої освіти “молодший бакалавр”, “бакалавр” і “магістр” та присвоєння відповідних кваліфікацій, прийняті закладами  освіти та науковими установами.

Скасування ступеня або кваліфікації відбуватиметься у випадку виявлення у роботі:

  • академічного плагіату;
  • фабрикації;
  • фальсифікації;
  • встановлення факту списування;
  • впливу у будь-якій формі на педагогічного працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання.

Скасування рішення у разі виявлення фактів порушення академічної доброчесності здійснюється закладом освіти, який присудив відповідний ступінь.

Окрім того, заклади освіти будуть зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та виявлення фактів порушень норм академічної доброчесності здобувачами, зокрема під час виконання і захисту ними кваліфікаційних робіт, складання Єдиного державного кваліфікаційного або атестаційних іспитів.

Проектом документа також встановлено, що заклад освіти ініціюватиме процедуру виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності за власною ініціативою або на вимогу Міністерства освіти і науки, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, Державної служби якості освіти, інших державних органів.

При анулюванні документа про вищу освіту також анулюватимуться  документи про вищу освіту щодо ступенів, отриманих на основі анульованого документа про вищу освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про порушення норм академічної доброчесності, має право оскаржити рішення до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

Громадське обговорення триватиме до 14 серпня 2020 року.

Джерело: life.pravda.com.ua

Освітні ступені та кваліфікації будуть скасовувати через плагіат – МОН радиться з громадськістю