08 квітня відбулося чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Згідно з порядком денним голова комісії, завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор Наталія Мазур подала на обговорення план роботи комісії, в якому запропонувала поетапні заходи щодо імплементації питання академічної доброчесності в освітньому і науковому процесі університету, зокрема: удосконалення нормативно-правової бази, здійснення моніторингу перевірки дипломних робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» на наявність текстових запозичень, організація та проведення заходів з питань академічної доброчесності, аналіз специфіки функціонування інституційного репозитарію університету тощо.

Жвавим було обговорення плану заходів з популяризації академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Свої пропозиції щодо реалізації різних форматів проведення зустрічей зі здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками висловили представники кожного факультету, які є членами комісії.

Крім того, присутні обговорили періодичність проведення засідань комісії  у 2021 році.

Чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка