ЩО СТУДЕНТАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПЛАГІАТ?

ЩО СТУДЕНТАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПЛАГІАТ?

Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій і вільний доступ до результатів інтелектуальної власності полегшують процес використання та розповсюдження інформації. Водночас актуальними стають випадки недобросовісного запозичення, присвоєння і використання чужих ідей, думок, що, на жаль, є особливо розповсюдженими в студентських наукових роботах.

Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. З позиції світових практик вищої школи академічна доброчесність –

Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

У Законі України «Про освіту» визначено поняття академічної доброчесності як одного з основних принципів освіти в Україні. Що ж таке академічна доброчесність? Який її вплив на інституційну практику закладів вищої освіти загалом і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти зокрема?

Продовжуємо цикл зустрічей з питань академічної доброчесності

Продовжуємо цикл зустрічей з питань академічної доброчесності

Одним із визначальних чинників якості вищої освіти є дотримання академічної доброчесності – етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання й провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання

Академічна доброчесність: бути чи не бути?

Академічна доброчесність: бути чи не бути?

Дотримання правил академічної доброчесності є однією із обов’язкових умов формування об’єктивної конкурентності в студентських академічних групах, а впровадження постулату про академічну доброчесність – невід’ємний складник інтеграції української вищої освіти в загальноєвропейську освітню систему.

Круглий стіл з питань імплементації академічної доброчесності в системі вищої освіти

Круглий стіл з питань імплементації академічної доброчесності  в системі вищої освіти

13 листопада 2019 року в конференц-залі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся круглий стіл «Формування академічної доброчесності – запорука сучасного освітнього поступу».