Нормативні документи К-ПНУ з питань академічної доброчесності

 1. Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція)
 2. Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)
 3. Методичні рекомендації з перевірки курсових, дипломних/кваліфікаційних робіт (проєктів), дисертацій здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на рівень унікальності (нова редакція)
 4. Порядок перевірки рукописів монографій, підручників, навчальних посібників на рівень унікальності
 5. Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
 6. Порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Плани заходів із популяризації академічної доброчесності в К-ПНУ

 1. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2020-2021 н.р.
 2. План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2021-2022 н.р.
 3. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2021-2022 н.р.
 4. План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2022-2023 н.р.
 5. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2022-2023 н.р.
 6. План заходів із популяризації академічної доброчесності на І семестр 2023-2024 н.р.
 7. План заходів із популяризації академічної доброчесності на ІІ семестр 2023-2024 н.р.
 8. Рекомедації для науково-педагогічних працівників щодо забезпечення академічної доброчесності під час екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка