13 листопада 2019 року в конференц-залі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся круглий стіл «Формування академічної доброчесності – запорука сучасного освітнього поступу».

У заході брали участь перший проректор Володимир Дубінський, керівник відділу навчально-виховної роботи і гуманітарної освіти Людмила Горчак, спікер студентського сенату Мар’яна Турніцька, голова профкому студентів, аспірантів та докторантів Юлія Штефанко, голови студрад і голови профбюро факультетів університету.

У вступному слові перший проректор Володимир Дубінський наголосив на тому, що діяльність академічного співтовариства буде ефективною за умови створення сприятливого середовища між усіма учасниками освітнього процесу з огляду на певний комплекс цінностей, норм і правил поведінки. У цьому контексті впровадження принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти слугуватиме передумовою позитивної зміни суспільної свідомості, громадянської культури загалом.

Модератор заходу, методист вищої категорії навчального відділу Зореслава Шевчук у своєму виступі закцентувала увагу на чинниках, які є базовими у процесі становлення питання академічної доброчесності. Важливий етап – розроблення нормативно-правової бази щодо дотримання принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти,  – затвердження положень, кодексів, рекомендацій, правил тощо, дія яких спрямована на регулювання поведінки науково-педагогічних і педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, співробітників університетів.

«Систематичне заохочення до етичної поведінки під час навчальних занять закладає фундамент для довготривалої академічної доброчесності. Студент повинен бути вмотивованим, обирати складніший, але чесний шлях опрацювання інформації і пошуку нових знань. Кожен здобувач вищої освіти повинен мати як обов’язки, так і визначені права для захисту власних поглядів та вчинків», – зауважила у своєму виступі голова профкому студентів, аспірантів та докторантів Юлія Штефанко.

Жвава дискусія, цікаві міркування присутніх свідчили про високий рівень зацікавленості до питання академічної доброчесності й готовності студентів бути активними учасниками у процесі трансформації системи вищої освіти та її імплементації на європейському рівні.

Круглий стіл з питань імплементації академічної доброчесності в системі вищої освіти