Дотримання правил академічної доброчесності є однією із обов’язкових умов формування об’єктивної конкурентності в студентських академічних групах, а впровадження постулату про академічну доброчесність – невід’ємний складник інтеграції української вищої освіти в загальноєвропейську освітню систему.

У цьому контексті 26 листопада 2019 року в конференц-залі головного корпусу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулась відкрита дискусія «Академічна доброчесність – дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти».

Під час заходу студенти мали змогу поспілкуватися з Володимиром Дубінським, першим проректором університету, Зореславою Шевчук, методистом вищої категорії навчального відділу та Юлією Штефанко, головою профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На початку зустрічі зі вступним словом виступила Зореслава Шевчук, методист вищої категорії навчального відділу. Вона наголосила на необхідності впровадження норм академічної доброчесності в університеті з огляду на досвід провідних закладів вищої освіти зарубіжних країн, продемонструвала шляхи впровадження академічної доброчесності на прикладі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Далі свою доповідь виголосив Володимир Дубінський, перший проректор університету. Він виокремив і проаналізував основні положення Кодексу академічної доброчесності, який віднедавна діє в нашому виші. Володимир Анатолійович закцентував увагу на важливості дотримання норм академічної доброчесності всіма учасниками освітнього процесу нашого університету.

Юлія Штефанко, голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів та докторантів університету зауважила, що студенти дуже часто вдаються до порушення норм академічної доброчесності. Вона озвучила статистику та зазначила відсоток здобувачів вищої освіти, які на сьогодні дотримуються норм академічної доброчесності, окреслила шляхи вирішення цієї проблеми.

Наприкінці зустрічі всі охочі мали змогу почути ґрунтовні відповіді на питання, які зацікавили їх під час бесіди. Загалом зустріч відбулася у відкритому форматі –  жваві дискусії, палкі обговорення та низка пропозицій, – усе це свідчить про значне зацікавлення студентами вишу проблемами академічної доброчесності.

Академічна доброчесність: бути чи не бути?