З 13 до 17 грудня 2021 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на І семестр 2021-2022 н.р. навчальний відділ спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

 

– для здобувачів вищої освіти (ОС “бакалавр”/”магістр”): “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОС “бакалавр”/”магістр”) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPan3Fiy1oixLE5a7fKmW023bdbURDaVIOMNw3KIribx6dQ/closedform

– для здобувачів вищої освіти (ОНС “доктор філософії”/”доктор наук”): “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОНС “доктор філософії”/”доктор наук”) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” 

– для науково-педагогічних працівників: “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”, у якому взяло участь 1293 особи (1077 здобувачів вищої освіти (1042 – ОС «бакалавр», 32 – ОС «магістр») та 216 науково-педагогічних працівників).

За результатами опитування 89,1% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 100% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 96,8% науково-педагогічних працівників відоме поняття академічної доброчесності.

Більшість відповідей респондентів засвідчили, що вони ознайомлені з усіма видами порушень академічної доброчесності (44,4% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 62,9% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 42,6% науково-педагогічних працівників).

Зокрема, з поняттям академічного плагіату знайома майже половина опитаних (43,2% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 42,9% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 42,6% науково-педагогічних працівників), відтак найменша кількість відповідей респондентів (7,6% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 5,7% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 7,3% науково-педагогічних працівників) засвідчила, що поняття несанкціонованої співпраці їх маловідоме.

Значній частині респондентів серед здобувачів вищої освіти (72,8% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 85,7% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і науково-педагогічних працівників (82,4%) відомо про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для них в К-ПНУ.

Заслуговують на увагу відповіді респондентів на питання «Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності в університеті?». Відтак 57,3% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 82,9% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» здобувачів вищої освіти та 83,8% науково-педагогічних працівників знають про створення і діяльність комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ.

Актуальним залишається питання про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс «Unichek») для виявлення академічного плагіату в курсових/дипломних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти і наукових, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників. 74,1% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 94,3% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 91,7% науково-педагогічних працівників ознайомлення з процедурою перевірки зазначених видів праць.

Варто виокремити питання про доцільність проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж учасників освітнього процесу, адже вказані відповіді опитуваних (73% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 94,3% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук»  і 77,3% науково-педагогічних працівників) засвідчують, що такі заходи є доречними.

З-поміж пропозицій здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня академічної доброчесності варто виокремити такі: більше проводити заходів задля популяризації питання академічної доброчесності, уникати конфлікту інтересів між викладачами і студентами, забезпечити безперервний зворотний зв’язок зі студентами для вирішення конфліктних ситуацій, пропонувати студентам посильні та творчі завдання, зацікавлювати їх до виконання таких завдань самостійно та ін. Відповіді науково-педагогічних працівників були спрямовані на систематичний розгляд питання академічної доброчесності на засіданнях кафедр та вчених рад факультетів, систематичного моніторингу з дотримання академічної доброчесності на факультетах, налагодження системи інформування викладачів про новації з цього питання, підвищувати рівень академічної культури всіх учасників освітнього процесу тощо.
Результати опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в К-ПНУ