05 березня  2021 року відбулося засідання Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у новому складі. Одним із питань порядку денного було обрання зі складу комісії голови, заступника голови і секретаря.

За результатами відкритого голосування  головою комісії обрали Мазур Наталію Анатоліївну, завідувача кафедри економіки підприємства, доктора економічних наук, професора; заступником голови – Зданюка Вадима Володимировича, кандидат педагогічних наук; секретарем – Пилипів Наталію Володимирівну, студентку 4 курсу педагогічного факультету.

Відбулося засідання Комісії з питань академічної доброчесності в новому складі