Удосконалюємо професійні вміння і навики за допомогою онлайн-сервісу «Unicheck»

Удосконалюємо професійні вміння і навики за допомогою  онлайн-сервісу «Unicheck»

Перевірка наукових робіт на плагіат – важливий складник забезпечення академічної доброчесності в університеті. Онлайн-сервіс «Unichek.com» – один із небагатьох пропонованих  ресурсів, який використовують виші як технологічний інструмент протидії академічної недоброчесності, зокрема плагіату. 12 травня 2020 року науково-педагогічні працівники (доктор економічних

Онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності

Онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності

14 травня 2020 року на платформі «Zoom» було проведено онлайн-засідання Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Згідно з порядком денним члени Комісії обговорили питання щодо перевірки курсових робіт (проєктів) здобувачів вищої освіти на академічний плагіат

Участь у вебінарі «Політика університетів із запобігання студентському плагіату»

Участь у вебінарі «Політика університетів із запобігання студентському плагіату»

22 квітня 2020 року 12 членів Комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (зокрема, Мазур Н.О., Коваленко Б.О., Віннічук О.В., Гарбар В.В., Турковський Т.А., Штефанко Ю.В. та ін.) взяли участь у вебінарі «Політика університетів із запобігання

Забезпечення якісного освітнього процесу в межах карантинних обмежень (новий випуск інфобюлетеня SAIUP «Як поліпшити (не)дистанційне викладання?»)

Забезпечення якісного освітнього процесу в межах  карантинних обмежень  (новий випуск інфобюлетеня SAIUP «Як поліпшити  (не)дистанційне викладання?»)

Дистанційне навчання зумовлює використання різних онлайн-методик і підходів до планування освітнього процесу. Для забезпечення якісного зворотного зв’язку необхідно чітко розуміти, які технології навчання найкраще «працюють» в таких умовах, яку систему оцінювання застосовувати та яких принципів повинні дотримуватись студенти під час

Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Як підтримати чесність дистанційного навчання?

Як організувати проведення відеолекцій? Які методи дистанційного навчання варто застосовувати викладачеві? Які види завдань пропонувати студентам для якісної організації дистанційного навчання? Ці та інші важливі питання представлені в новому випуску інфобюлетеня «Як підтримати чесність дистанційного навчання?» в межах Проекту сприяння

«Вебінари #SAIUP на дивані»: серія онлайн-зустрічей від Проєкту сприяння академічної доброчесності в Україні

«Вебінари #SAIUP на дивані»: серія онлайн-зустрічей від Проєкту сприяння академічної доброчесності в Україні

У процесі дистанційного навчання використання сучасних інформаційних технологій забезпечують гнучкість, модульність, інтерактивність та зручність під час здійснення освітнього процесу в університеті. В таких умовах пріоритетним завданням студентів і науково-педагогічних працівників є дотримання принципів чесності, справедливості, взаємної довіри, рівності, відповідальності та

ЩО СТУДЕНТАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПЛАГІАТ?

ЩО СТУДЕНТАМ ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ПЛАГІАТ?

Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій і вільний доступ до результатів інтелектуальної власності полегшують процес використання та розповсюдження інформації. Водночас актуальними стають випадки недобросовісного запозичення, присвоєння і використання чужих ідей, думок, що, на жаль, є особливо розповсюдженими в студентських наукових роботах.

Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Впровадження академічної доброчесності в інституційну практику Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. В останні роки українська наукова та освітня спільнота все більше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. З позиції світових практик вищої школи академічна доброчесність –

Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

У Законі України «Про освіту» визначено поняття академічної доброчесності як одного з основних принципів освіти в Україні. Що ж таке академічна доброчесність? Який її вплив на інституційну практику закладів вищої освіти загалом і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти зокрема?