1. Анкета “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

  2. Анкета “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”

Загальні результати опитування здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (червень 2020 р.)

Загальні результати опитування здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (січень 2021 р.)

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (у розрізі факультетів)

1. ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

2. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

3. ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

4. ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

5. ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

6. ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

7. ПРИРОДНИЧО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів, таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів, таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

8. ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ

– грудень (2020 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

– січень (2021 р.): таблиця результатів за освітніми програмами, зведена таблиця результатів

Результати опитування здобувачів вищої освіти освітнього ступеня “доктор філософії” (січень 2021 р.)

Результати опитування науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (у розрізі факультетів)

  1. ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)

  2. ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)

  3. ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)

  4. ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)

  5. ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)

  6. ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)

  7. ПРИРОДНИЧО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: грудень1, грудень2 (2020 р.), січень1, січень2 (2021 р.)

  8. ФАКУЛЬТЕТ КОРЕКЦІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ: грудень (2020 р.), січень (2021 р.)