З метою формування культури академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти старший викладач кафедри журналістики Олена Колупаєва провела онлайнову зустріч для студентів 1 курсу спеціальності 061 Журналістика.
В інтерактивному форматі здобувачі опрацювали основні види порушення академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, з’ясували нормативний статус основних документів К-ПНУ з академічної доброчесності, а саме: Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція) та Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція).

Під час заходу було презентовано ефективні методи популяризації академічної доброчесності в університеті, підходи до формування сприятливого академічного середовища.

Формуємо культуру академічної доброчесності (онлайнова зустріч зі здобувачами вищої освіти 1 курсу ОП Журналістика)