07 квітня відбулось чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Присутні обговорили питання дослідницький компонента як передумови забезпечення принципу академічної доброчесності в освітньому процесі (доповідач – голова наукового товариства аспірантів, докторантів та молодих вчених Ірина Казимір) та рекомендації з формування та подання інформації з питань академічної доброчесності під час підготовки самоаналізу освітніх програм для проходження процедури акредитації (доповідач – голова комісії з питань академічної доброчесності Наталія Мазур).

Відзначимо активне та слушне обговорення членів комісії щодо важливості підготовки здобувачів вищої освіти до написання статей, нарисів, есе, письмових і наукових робіт з урахуванням принципів академічної доброчесності та основ академічного письма. Присутні висловили свої міркування щодо активізації роботи з популяризації академічної доброчесності в онлайновому режимі в період воєнного стану та розроблення відповідних інформаційних матеріалів для їх розміщення на вебсайті університету (сторінка «Академічна доброчесність»).

Чергове засідання комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ