Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

Зустріч зі студентами факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології з питань дотримання академічної доброчесності

У Законі України «Про освіту» визначено поняття академічної доброчесності як одного з основних принципів освіти в Україні. Що ж таке академічна доброчесність? Який її вплив на інституційну практику закладів вищої освіти загалом і науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти зокрема?

Продовжуємо цикл зустрічей з питань академічної доброчесності

Продовжуємо цикл зустрічей з питань академічної доброчесності

Одним із визначальних чинників якості вищої освіти є дотримання академічної доброчесності – етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання й провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання

Академічна доброчесність: бути чи не бути?

Академічна доброчесність: бути чи не бути?

Дотримання правил академічної доброчесності є однією із обов’язкових умов формування об’єктивної конкурентності в студентських академічних групах, а впровадження постулату про академічну доброчесність – невід’ємний складник інтеграції української вищої освіти в загальноєвропейську освітню систему.

Круглий стіл з питань імплементації академічної доброчесності в системі вищої освіти

Круглий стіл з питань імплементації академічної доброчесності  в системі вищої освіти

13 листопада 2019 року в конференц-залі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбувся круглий стіл «Формування академічної доброчесності – запорука сучасного освітнього поступу».

Кодекс академічної доброчесності – дієвий інструмент забезпечення якості діяльності університету

Кодекс академічної доброчесності – дієвий інструмент забезпечення якості діяльності університету

Ключовою умовою розвитку суспільства на сьогодні є забезпечення якості вищої освіти. Такий підхід вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, утвердження принципів чесності, справедливості, відповідальності, етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності.