З 07 до 10 червня 2022 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2021-2022 н.р. навчальний відділ спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводить опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:
– для здобувачів вищої освіти (ОС “бакалавр”/”магістр”): “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОС “бакалавр”/”магістр”) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” https://docs.google.com/…/18nN7OYwi41V…/edit
– для здобувачів вищої освіти (ОНС “доктор філософії”/”доктор наук”): “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОНС “доктор філософії”/”доктор наук”) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” https://docs.google.com/…/1Qy1I8Smgdaqco…/edit
– для науково-педагогічних працівників: “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка” https://docs.google.com/…/1YT9vI…/edit
Запрошуємо здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників взяти участь в опитуванні.
Опитування учасників освітнього процесу щодо дотримання академіічної доброчесності в К-ПНУ