З 14.02. 2022 р. по 21.02.2022 р. викладачі факультету фізичної культури, а саме: доктор медичних наук, професор кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, членкиня Президії Українського Клубу Панкреатологів Тамара Христич та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та медико-біологічних основ фізичного виховання, фізичний терапевт Вадим Зданюк , кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент  кафедри спорту і спортивних ігор Мая Зубаль, викладач кафедри спорту і спортивних ігор Василь Мазур, старший викладач кафедри спорту і спортивних ігор Ірина Райтаровська взяли участь в онлайн-вебінарі за Програмою міжнародного підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах Європейського союзу та Україні» (обсягом 1,5 кредити ЄКТС).

Організатори міжнародного підвищення кваліфікації – Instytut BadawczoRozwojowy Lubelskiego Parku NaukowoTechnologicznego (Lublin, Polska) та International Educators and Scholars Foundation (IESF).

Мета заходу – звернути увагу освітян на питання впровадження академічної доброчесності у закладах вищої освіти України та актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD).

Учасники вебінару опрацьовували навчальні матеріали з тем:  «Академічна доброчесність при підготовці магістрів в Україні», «Сучасні світові стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог провідних світових видавництв та університетів)», «Ефективні політики академічної доброчесності при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії в Україні», «Академічна доброчесність та навички якісного академічного письма як важливі компетентності здобувачів вищої освіти».

За результатами програми підвищення кваліфікації учасники розвинуть професійні компетентності, набудуть нових навичок комунікації та зможуть познайомитися з досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського Союзу щодо використання положень академічної доброчесності в освітньому процесі. Набуті знання допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна використовувати в освітній діяльності. Набуті компетентності допоможуть побудувати власну траєкторію роботи зі студентами магістрати та здобувачами доктора філософії (PhD) використовуючи сучасні онлайн-методи та прийоми розвитку креативного, критичного та логічного мислення.

Усі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Міжнародне підвищення кваліфікації викладачів факультету фізичної культури