8 вересня відбулась гостьова лекція кандидата філологічних наук, члена комісії з питань академічної доброчесності Зореслави Шевчук на тему “Основні питання реалізації академічної доброчесності в науковій діяльності здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти” в межах виробничої дослідницької практики зі спеціальності для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-професійна програма “Олігофренопедагогіка”). Зореслава Сергіївна акцентувала увагу на основних підходах наукової етики під час написання кваліфікаційних робіт, окреслила особливості дотримання академічної доброчесності, зокрема під час перевірки робіт на рівень унікальності.

Гостьова лекція з питань академічної доброчесності