З 07 до 10 червня 2022 року відповідно до Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка на ІІ семестр 2021-2022 н.р. навчальний відділ спільно з комісією з питань академічної доброчесності К-ПНУ проводив опитування здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка шляхом анкетування:

– для здобувачів вищої освіти (ОС “бакалавр”/”магістр”): “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОС “бакалавр”/”магістр”) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”;

– для здобувачів вищої освіти (ОНС “доктор філософії”/”доктор наук”): “Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти (ОНС “доктор філософії”/”доктор наук”) в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”;

– для науково-педагогічних працівників: “Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка”.

Участь в опитуванні взяло 818 осіб (643 здобувачі вищої освіти (505 – ОС «бакалавр», 138 – ОС «магістр») та 162 науково-педагогічних працівники).

За результатами опитування 95,2% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 100% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 98,8% науково-педагогічних працівників відоме поняття академічної доброчесності.

Більшість відповідей респондентів засвідчили, що вони ознайомлені з усіма видами порушень академічної доброчесності (60,3% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 68,7% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 70,5% науково-педагогічних працівників).

Значній частині респондентів серед здобувачів вищої освіти (78,1% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 91,3% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і науково-педагогічних працівників (94,2%) відомо про наслідки порушень академічної доброчесності, передбачені для них в К-ПНУ.

Заслуговують на увагу відповіді респондентів на питання «Чи знаєте Ви про діяльність Комісії з питань академічної доброчесності в університеті?». Відтак 76,2% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 90,9% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» здобувачів вищої освіти та 96,8% науково-педагогічних працівників знають про створення і діяльність комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ.

Актуальним залишається питання про використання в університеті програмного забезпечення (онлайн-сервіс «Unichek») для виявлення академічного плагіату в курсових, дипломнихкваліфікаційних роботах (проєктах) здобувачів вищої освіти і наукових, навчально-методичних працях науково-педагогічних працівників. 82,2% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 97,6% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук» і 97,8% науково-педагогічних працівників ознайомлення з процедурою перевірки зазначених видів праць.

Варто виокремити питання про доцільність проведення дискусій, тренінгів, майстер-класів та інших заходів для популяризації академічної доброчесності з-поміж учасників освітнього процесу, адже вказані відповіді опитуваних (81% здобувачів вищої освіти ОС «бакалавр»/«магістр», 96,1% здобувачів вищої освіти ОНС «доктор філософії»/»доктор наук»  і 75,2% науково-педагогічних працівників) засвідчують, що такі заходи є доречними.

З-поміж пропозицій здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня академічної доброчесності варто виокремити такі розширити практику проведення заходів із популяризації питання академічної доброчесності (зокрема, акцентувати увагу на практичному складникові), забезпечувати безперервний зворотний зв’язок зі студентами для вирішення конфліктних ситуацій тощо.

Відповіді науково-педагогічних працівників були спрямовані на впровадження заходів щодо виховання внутрішньої академічної культури серед учасників освітнього процесу, підвищення рівня самодисципліни студентів та викладачів, продовження практики інформування про академічну доброчесність у закладі вищої освіти тощо.

Зазначимо, що політика академічної доброчесності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка провадиться на належному рівні, що засвідчують результати опитування (простежуємо позитивну динаміку щодо відповідей респондентів у частині ознайомлення з поняттям академічної доброчесності, видами порушень та відповідальністю за порушення академічної доброчесності, діяльністю комісії з питань академічної доброчесності в К-ПНУ тощо).